Language Switcher

Hardware Engineering

Tijdens de engineeringsfase worden de eisen en wensen van onze klanten vertaald naar een functioneel ontwerp.
Gerbin Control maakt gebruik van krachtige engineeringstools waarbij dankzij verregaande integratie en standaardisatie alswel data-engineering  korte engineeringstijden kunnen worden gerealiseerd.
Tekenwerk: eplan
Voor het opstellen van de elektrotechnische schema’s  wordt gebruik gemaakt van krachtige CAE ontwikkeltools zo als Eplan en WS-Cad.
Normen/richtlijnen:
Normen en richtlijnen vormen een essentieel onderdeel van de engineering en het uiteindelijke ontwerp. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld de norm voor  machineveiligheid of de EMC richtlijn. Tevens worden  zaken als kabeldiktes,  klimatisering, trafo-vermogens  e.d.  berekend en getoetst waarbij de benodigde marges  worden bepaald.  Onze engineers volgen regelmatig opleidingen om de kennis van normen en richtlijnen up-to-date te houden en kunnen als bijvoorbeeld  “expert machineveiligheid”  zorgdragen of ondersteunen bij het opstellen van de risico inventarisatie van uw machine of installatie.
Standaardisatie:
Mede dankzij ons projectbeheersysteem en engineeringstools kunnen  procedures en werkwijzen  worden gestandaardiseerd. Hierdoor is het mogelijk korte engineeringstijden te realiseren en kan door een systematische werkwijze  een constante kwaliteit worden geleverd
Documentatie:
Op verzoek van de klant schrijven wij complete gebruikers handleidingen voor de toegepaste besturing.
Handleidingen worden duidelijk en kort geschreven met voldoende informatie voor de iedere gebruiker op ieder gewenst niveau.
Alle voor een project gebruikte data, zoals PLC programma’s, Scada/HMI sources, tekeningen pakketten, handleidingen en overige gebruikte digitale en papieren data, blijven onbeperkt bewaard in ons archief. Dagelijks maken wij een back-up van onze recente projecten. Projecten ouder dan 3 jaar worden gearchiveerd op tape en DVD teneinde een gegarandeerde restore mogelijkheid te bieden wanneer projecten moeten worden herhaald of geopend voor het raadplegen van de data.