Language Switcher

2D/3D Efficient Engineering

De schakelkast- en schakelinstallatiebouw kenmerken zich door tijds- en kostendruk en een hoog aandeel aan niet-variabele kosten voor behuizingen, elektrotechnische uitrusting, verpakking of loonkosten. Dit geldt voor alle segmenten: de gebouwen- en elektrotechniek, de industriële automatisering en stroomverdeling, maar ook voor de netwerktechniek. Daarbij komen de hoge eisen van de klanten: individuele oplossingsconcepten, korte productietijden en tijdige gereedstelling, hoge kwaliteit van de schakelinstallaties en documentatie – gekoppeld aan lage kosten. Vooral bij kleine series en unieke exemplaren is deze veelheid aan eisen een uitdaging als er tegelijk ook efficiënt moet worden geproduceerd.

Het is overduidelijk, dat een allesomvattende verbetering van de proceskwaliteit nodig is, gebaseerd op een nieuw gestructureerde, gegevenstechnische ondersteuning van de workflow in de productontwikkeling. Uniformiteit en compatibiliteit van gegevens en systemen zijn zowel uitgangspunt als doelstelling. Beginnend met de engineering, via de technische werkvoorbereiding en de logistiek van het materiaal, vervolgens naar de productie en montage tot en met de gereedstelling en inbedrijfstelling bij de klant.

EPLAN Electric P8:

EPLAN Electric P8 biedt innovatieve mogelijkheden op het gebied van engineering, documentatie en beheer van elektrotechnische automatiseringsprojecten. Het automatisch genereren van gedetailleerde analyses op basis van de schema's maakt als integraal onderdeel de uitgebreide documentatie compleet. En voorziet de volgende projectfasen zoals productie, montage, inbedrijfstelling en service van de benodigde gegevens. Engineeringsgegevens uit andere projectgebieden kunnen via interfaces van de CAE-software worden uitgewisseld en garanderen zodoende uniformiteit en integratie gedurende het totale productontwikkelingsproces.

EPLAN Pro Panel:

EPLAN Pro Panel is een CAE-oplossing voor de 3D-engineering van schakelkasten en schakelinstallaties. Tot de mogelijkheden van deze software behoren 3D-montageopbouw voor de elektro- en fluidtechnische engineering van schakelkasten; virtuele 3D-bedrading en beschikbaarstelling van NC-gegevens voor aderconfectionering en productieautomaten; en de 3D-stroomverdeler- en koperrails-engineering inclusief productie-integratie. Via het EPLAN platform zijn besturingstechnische engineering en 3D-schakelkastopbouw direct met elkaar gekoppeld. Door de uniforme gegevensuitwisseling verbetert de projectkwaliteit en versnelt u blijvend het totale engineeringproces.