Language Switcher

Installatie

De implementatie en inbedrijfstelling is een belangrijk onderdeel van het project en vormt de uiteindelijke schakel naar een juiste werking van uw machine of installatie.

Voor de inbedrijfstelling is vakkennis nodig!

De implementatie en inbedrijfstelling wordt vaak gefaseerd uitgevoerd:

FAT:
De Factory Acceptance Test wordt op de locatie van de (deel) leverancier uitgevoerd aan de hand van een FAT document, hierbij wordt het systeem gecontroleerd en voor zover mogelijk getest en kunnen eventuele problemen in een vroegtijdig stadium worden opgelost.

Cold Commisioning:
Tijdens de Cold Commissioning wordt de functionaliteit van alle signalen en regelingen op locatie getest en gesimuleerd zonder dat de installatie in bedrijf is.
Aangezien bij de levering van de machine of installatie vaak meerdere leveranciers zijn betrokken wordt de Cold Commisioning meestal gezamenlijk uitgevoerd.

SAT:
De Site Acceptance Test omvat het definitief testen en inbedrijfstellen van de machine of installatie waarbij het systeem formeel door de klant wordt geaccepteerd.

Onze ervaren engineers verzekeren u van een gefaseerde, zorgvuldige en veilige inbedrijfstelling!